Stratio utvecklar företag

och bidrar till att skapa lönsam tillväxt för företag och ägare som har en klar ambition att utveckla sin verksamhet.

Bolagsutveckling & Rådgivning

 • Lönsam tillväxt
 • Strategi- och strukturfrågor
 • Affärsplanering – och genomförande
 • Bollplank, coachning, mentorskap för styrelse och/eller ledande befattningshavare
 • Aktivt styrelseengagemang
 • Turn-around situationer
 • Investeringsrådgivning
  • Portföljutvärdering
  • Handlingsplan, åtgärder och genomförande
  • Exitplaner, förberedelse och genomförande
 • Finansiell planering, styrning och kontroll

Finansiering och M&A

 • Finansiering
  • Rörelsefinansiering
  • Projektfinansiering
  • Expansionsfinansiering
  • Förvärvsfinansiering
 • M&A med erfarenhet av över 150 transaktioner
 • Förvärv
 • Försäljning/Exit
 • Integration av förvärvade företag
 • Planering och förberedelse för börsnotering

Investeringar & Engagemang

Stratios målsättning är att bidra till hållbar lönsam tillväxt för företag. Med lång erfarenhet, såväl ur VD-perspektiv, som strategiskt (ägar- och styrelseperspektiv) kan Stratio vara en resurs och katalysator för bolag och ägare som verkligen vill realisera potentialen i sin affär.

 • Verksamhetsutveckling och styrelseengagemang
 • Realiserbar affärsplan
 • Finansiering
 • Strukturella frågor såsom förvärv och avyttringar
 • Ägarfrågor

Stratio jobbar med och för företag som har ett ärligt engagemang och en tydlig ambition att ”vinna” – (i relation till den marknad/omvärld man befinner sig i)

Stratio för med sig väl beprövade metoder och engagemang som skapat signifikanta resultat