Uppdrag inom finansiering

Stratio har genomfört finansiering om totalt ca 700 MSEK de senaste åren. Det rör sig om såväl lånefinansiering som ägarkapital.


2013 Fastighetsfinansiering – nybyggnation

Situation

Komplext fastighetsprojekt om 46.000. Totalt finansieringsbehov >600 MSEK.

Genomförande

 • Analys av kapitalbehov, inklusive säkerställande av finansiell handlingsfrihet i rörelsen
 • Förberedelse av informations- och presentationsunderlag
 • Urval av banker
 • Inbjudan och intresseförfrågan
 • Urvalsprocess och förhandling
 • Avtal och genomförande

Resultat

450 MSEK i bankfinansiering till konkurrenskraftiga villkor. Därtill ca 200 MSEK i ägarkapital.


2012 Kraftig expansion – rörelsekapitalfinansiering → Verksamhetsutveckling

Situation

Verksamhet med kraftig tillväxt – väsentligt ökat rörelsekapitalbehov

Tillvägagångssätt

 • Verksamhetsanalys → prioritering av var fokus skall ligga
 • Finansiell analys – koncernen och väsentliga dotterbolag
 • Beslut om finansiell struktur – väsentliga dotterbolag samt koncernen
 • Slutförande av Analys – kapitalbehov i rörelsen
 • Förberedelse av informations- och presentationsunderlag
 • Urval av banker
 • Inbjudan och intresseförfrågan
 • Urvalsprocess och förhandling
 • Avtal och genomförande

Resultat

>100 MSEK i rörelsekredit till konkurrenskraftiga villkor + bättre villkor för löpande ärenden/transaktioner


2012 Expansionskapital och Verksamhetsutveckling – tillväxtföretag

Situation

Verksamhet med kraftig tillväxt – ung organisation i behov av strategisk och organisatorisk stöd/coaching.

Tillvägagångssätt

 • Verksamhetsanalys → definition av potential och prioriteringar
 • Finansiell analys – tonvikt på produktmarginal, kostnadsstruktur och kassaflöde
 • Strategisk plan
 • Kapitalbehov i rörelsen
 • Investeringskalkyl
 • Urval av banker
 • Inbjudan och intresseförfrågan
 • Urvalsprocess och förhandling
 • Avtal, investering och kontinuerlig verksamhetsutveckling

Resultat

Säkerställande av kapital samt organisatoriska resurser och kompetens för snabb försäljningstillväxt och internationell expansion. 1 MSEK i initial finansiering.


2011 Fastighetsfinansiering → om- och nybyggnation

Situation

Verksamhet som behöver genomföra om- och nybyggnad av lokaler. Utrangering av existerande lokaler på tomträtt och planering samt byggnation av ny fastighet. Finansieringsbehov 35 MSEK.

Genomförande

 • Analys av kapitalbehov, inklusive säkerställande av finansiell handlingsfrihet i rörelsen
 • Förberedelse av informations- och presentationsunderlag
 • Urval av banker
 • Inbjudan och intresseförfrågan
 • Urvalsprocess och förhandling
 • Avtal och genomförande

Resultat

35 MSEK i finansiering till konkurrenskraftiga villkor + bättre villkor för löpande ärende


2011 Kraftig expansion – rörelse­kapital­finansiering → Verksamhetsutveckling

Situation

Framgångsrik koncern som vuxit kraftigt, genomsnittlig tillväxt 2008-2010 >65% per år.

Historiskt har expansionen varit självfinansierad. Tillväxttakten förväntas fortsatt ligga över 50% per år, och behovet av rörelsekapitalfinansiering blev tydligt från slutet av 2010. Vidare krävs resurser för att kunna tillvarata tillkommande affärsmöjligheter via förvärv och investeringar.

Uppdelning av finansiering i 3 steg; Initialt rörelsefinansiering – säkerställande av rörelsekapital om ca 50 MSEK, följt av investerings- och projektfinansiering

Tillvägagångssätt

 • Verksamhetsanalys – hela koncernen → prioritering av var fokus skall ligga
 • Finansiell analys – koncernen och väsentliga dotterbolag
 • Beslut om finansiell struktur – väsentliga dotterbolag samt koncernen
 • Slutförande av Analys – kapitalbehov i rörelsen
 • Förberedelse av informations- och presentationsunderlag
 • Urval av banker
 • Inbjudan och intresseförfrågan
 • Urvalsprocess och förhandling
 • Avtal och genomförande

Resultat

>60 MSEK i finansiering till konkurrenskraftiga villkor + bättre villkor för löpande ärenden/tranaktioner


2011 Företagsetablering, uppstart → Verksamhetsutveckling + startfinansiering

Tillvägagångssätt

 • Marknadsanalys
 • Affärsplan
 • Organisationsplanering
 • Marknadsbearbetning
 • Beslut om finansiell struktur – kapitalbehov
 • Finansiell plan
 • Eget kapital + Rörelsekredit

Resultat

Etablerad partnermodell med egenkapitalfinansiering och rörelsekredit från start som säkerställt kraftig expansion. >2 MSEK i finansiering