Vår metod

Genomlysning/Analys

Bolagets position och förutsättningar

Ägaragenda vs bolagets strategiska agenda → affärsplan

Definition av målsättning

Ambitiös men realistisk plan
Ägare
Bolag

Värdeskapande plan

”Operationalisering”

Genomförande